Amnezja dysocjacyjna

W wyniku silnego stresu mogą wystąpić zaburzenia dysocjacyjne, które stanowią szczególne formy obrony człowieka przed nim. Dzieje się tak poprzez amnezję dysocjacyjną, będącą procesem rozdzielenia, w którym człowiek może częściowo lub nawet całkowicie stać się niezdolnym do przypomnienia sobie minionych doświadczeń, stworzyć odrębną tożsamość bądź doświadczać derealizacji. Amnezja dysocjacyjna występuje zwłaszcza w przypadku traumatycznych wydarzeń, takich jak wojna czy klęski  żywiołowe. 

Amnezja dysocjacyjna może ustępować nagle, niemniej zalecany jest proces terapeutyczny, polegający na stopniowym przywracaniu integralności osobowej pacjenta. Wyróżnia się trzy etapy terapii: 

  1. Stabilizacja stanu pacjenta i zapobieganie rozdzielania tożsamości.
  2. Przepracowanie urazu (faza krytyczna). 
  3. Terapia pointegracyjna.

Follow me!