lancuchowe-zapamietywanie

Łańcuchowa metoda skojarzeń.

Łańcuchowa metoda skojarzeń polega na szybkim i skutecznym zapamię-tywaniu informacji poprzez zaangażowanie obydwu półkul mózgowych. Opiera się na formule pamięci: PAMIĘĆ = OBRAZ + AKCJA. Można ją wykorzystywać do zapamiętywania ciagu wyrazów lub opracowywania kilkustronicowych tekstów. Podstawę stanowi przedstawienie nauczanej treści w formie obrazów, w sposób jak najbardziej niezwykły. Obrazy powinny angażować wszystkie zmysły tak, jakby to działo się faktycznie. Powinny być kolorowe, dynamiczne, śmieszne, przyjemne i absurdalne. W taki sposób zapamiętujemy treść interesującego nas filmu czy książki i potrafimy odtworzyć ją po jednorazowym obejrzeniu czy przeczytaniu. W przypadku konieczności zapamiętania ciągu słów (np. z określoną trudnością ortograficzną) wymyślamy historyjkę, która połączy nam te wyrazy w łańcuch skojarzeń. Łączymy na raz nie więcej niż dwa kolejne obrazy – pierwszy z drugim, drugi z trzecim itd. Ponieważ zależy nam na zapamiętaniu jak największej ilości wyrazów, a nie ich kolejności, dobrze jest wybrać 1 wyraz, który będzie pełnił rolę haka pamięciowego i dopiero do niego dołączać pozostałe wyrazy. (np. Jako wyraz – hak wybieramy wyraz góra. Do tego wyrazu dołączamy pozostałe wyrazy tworząc odpowiednią historyjkę. Załącznik nr 3) Powtarzając wiadomości wystarczy przypomnieć sobie tylko wyraz – hak, a pozostałe skojarzenia pojawią się automatycznie. Ucząc się większych partii materiału staramy się sprowadzać informacje do ciągu 5 – 15 słów – kluczy – haseł. Każde hasło to pewna porcja materiału. Starając się znaleźć i określić hasła w tekście pracujemy bardziej aktywnie. Następuje automatyczna koncentracja uwagi oraz niemal samoistne zapamiętywanie. Powstały łańcuch haseł zapamiętujemy przy pomocy ŁMS, co ułatwi prawidłowe odtworzenie wszystkich kolejnych haseł i powiązanego z nimi materiału.