Planowanie nauki. Część II

3. Maksymalne wykorzystanie osobistego potencjału intelektualnego.

* Nie wyolbrzymiać trudności czy ograniczeń, lecz dostrzegać plusy każdej sytuacji i możliwości działania w niej.

Takie podejście nawiązuje do pozytywnego podejścia do nauki Mając takie podejście łatwiej nam się uczyć- proces ten nie jest wtedy przerywany przez natarczywie powracające myśli o bezsensowności wykonywanego zadania. Z negatywnym nastawieniem nie osiągniemy zbyt dobrych rezultatów i dobrze jest zdać sobie z tego sprawę. Przed rozpoczęciem nauki do nielubianego przedmiotu najlepiej skupić się przez chwilę nad wymyśleniem plusów, jakie przyniesie nam nauczenie się określonych zagadnień. Nie jest to niemożliwe, jak może się wydawać na pierwszy rzut oka. Myślenie o dobrych stronach wpłynie na nas motywująco, dzięki czemu chętniej i łatwiej przebrniemy przez zadany materiał.

4. Pełna koncentracja na kilku istotnych zadaniach.

Przed rozpoczęciem nauki powinniśmy „oczyścić umysł” z nieistotnych ( w sensie: niezwiązanych z nauką kwestii). Wyjdźmy z założenia, że to, co zaprząta nam myśli jest albo:

a) w ogóle nieważne- dlatego nie ma sensu marnować czasu ani psuć sobie humoru przez rozmyślanie and tym

b) niezwiązane z nauką- warto wtedy przyjąć postanowienie „Zastanowię się nad tym, jak skończę się uczyć” i trzymać się tej decyzji już podczas nauki.

Jeśli nie chcemy, aby coś zaprzątało naszą uwagę podczas uczenia się, warto starać skupić się nad tym, co robimy w danych chwili. Koncentracja jest w takim przypadku kluczem do sukcesu.

5. Podejmowanie efektywnych decyzji.

* Należy unikać pośpiechu, zachowywać rozwagę i koncentrację na wiedzy istotnej dla danego przedmiotu.

Przeznaczając daną ilość czasu na naukę podczas jednego dnia i wyznaczając sobie określony cel np. tygodniowo przeczytać 100 stron, musimy skupić się na realizacji tego zamierzenia. Nie możemy jednak kierować się zasadą „po trupach do celu”. Czytając materiał, musimy się na nim skupić, postarać się go zrozumieć i zapamiętać. Pobieżne przerzucanie kartek i nieuważne czytanie, tylko po to, żeby zdążyć i wyznaczonym terminie przeczytać wyznaczoną ilość stron, jest kompletną stratą czasu. Robiąc tak, możemy być pewni, że nic się nie nauczymy ani nie zapamiętamy. Nic nam więc nie da to, że teoretycznie zrealizowaliśmy cel, skoro w praktyce nic nie umiemy.

Follow me!