Stres

Każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że stres nie wpływa korzystnie na organizm. Czy jednak uzmysławiamy sobie, jak wpływa na nasze zdolności zapamiętywania i koncentracji? Przede wszystkim właśnie stres uniemożliwia nam skupienie się na tym, co w danej chwili robimy i co próbujemy zapamiętać. Dlaczego? Ponieważ rozprasza nasza uwagę, skupiamy się na problemie, który stanowi dla nas największe wyzwanie. Przez to nie potrafimy zaangażować się w 100 procentach w realizowane działanie.

Mniejsze znaczenie ma stres chwilowy, krótkotrwały, niepowtarzający się często. Gorzej, jeśli nieprzyjemne sytuacje będą nas zbyt często prześladowały. Okazuje się, że chroniczny stres nie tylko ma negatywny wpływ na pamięć, lecz także, poprzez hormony stresu, prowadzi do otyłości, chorób serca i depresji.[1]

Mniej zauważalnym efektem stresu jest to, że wpływa on niekorzystnie na funkcjonowanie mózgu. W badaniach okazało się, że na zapamiętywanie ma wpływ to, czy zapamiętywane treści są naładowane emocjonalnie. Co ciekawe w stresie trudniej nam jest sobie przypomnieć treści zabarwione emocjonalnie. Jednak gdy mamy do czynienia ze stresem w trakcie procesu uczenia sytuacja jest odwrotna – łatwiej zapamiętujemy i dłużej pozostają w naszej pamięci informacje i sytuacje nacechowane emocjonalnie. Stres wspomaga nasze procesy pamięciowe, ale jedynie pod warunkiem, że jest odczuwany w tym samym czasie, co zdarzenie, które zapamiętujemy. W innym przypadku, np. gdy stresujemy się przed lub po wydarzeniu, z kolei osłabia jego zapamiętywanie. Jednak ta zależność jest istotna jedynie w pamięci krótkotrwałej. [2]

Należy pamiętać o tym, że wyróżnia się również zdecydowanie odmienny rodzaj- stres pozytywny, który mobilizuje do działania. Nie należy zatem kompletnie eliminować wszelkich sytuacji stresogennych z naszego życia, pomijając fakt, że nie byłoby to możliwe. Musimy nauczyć się doceniać sytuacje podnoszące poziom adrenaliny w naszym organizmie, ale oczywiście nie można doprowadzić do tego, aby momentów tych było zbyt wiele. Jak głoszą stare porzekadła: „co za dużo to niezdrowo”, a przecież „ w odpowiednich ilościach wszystko jest dla ludzi”. Proponuję po prostu znosić z podniesionym do góry czołem sytuacje stresujące, których nie jesteśmy w stanie uniknąć, ale nie stwarzajmy też sobie nadmiernej ilości takich sytuacji.[1] http://bordman.pl/blog/stres-i-pamiec-czyli-co-najlepsze-dla-mozgu/

[2] http://www.szarakomorka.pl/cms/dlaczego-warto/aktualnosci/stres

 

Follow me!